สิ่งแวดล้อม
image

CSR (ความรับผิดชอบต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อมขององค์กร)

บริษัท แคชชู มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินการรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยดำเนินการอยู่ภายใต้กฎหมายและข้อบังคับที่ให้ความสำคัญกับการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยเป็นหลัก ทางบริษัทฯ มีการควบคุมการใช้ VOCs (สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย) ในผลิตภัณฑ์ และควบคุมการใช้สารเคมีที่ก่อเกิดอันตราย หนึ่งในสิ่งที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ได้นั้นก็คือ สีสำหรับยานยนต์ ซึ่งสารที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพที่ประกอบอยู่ในสีสำหรับยานยนต์นั้นคือVOCs ซึ่งค่าของสารVOCs ภายในห้องผู้โดยสารยานยนต์ได้ถูกบ่งชี้อยู่ในข้อบังคับ VOCsว่ามีปริมาณ VOCs ที่สูงมาก ตัวอย่างสารประกอบ VOCs  เช่น ฟอร์มาดีไฮด์(ก๊าซไร้สีกลิ่นแรง), โทลูอีน,ไซลีน, เอทิวเบนซิน, สไตรีน, แอซีทัลดีไฮด์ ฯลฯ  สารเหล่านี้มีผลกระทบต่อระบบการทำงานของสมอง, ระบบการทำงานของประสาท และการทำงานผิดปกติของอวัยวะต่างๆในร่างกายได้

   ดังนั้น เราจึงให้ความสำคัญกับปัญหานี้เป็นอย่างมาก โดยผลิตสีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามข้อบังคับ ซึ่งสีที่ผลิตขึ้นมาตามข้อบังคับมีชื่อว่า “สี TXL” และ “สี Aromatic Free” เป็นสีที่มีส่วนประกอบของโทลูอีนและไซลีนอยู่ในเกณฑ์ตามข้อบังคับ เราสามารถพูดได้อย่างมั่นใจว่า ผลิตภัณฑ์สีของเราปลอดภัยกับมนุษย์ เพราะมีการควบคุมปริมาณของสารอันตรายและVOCsที่กล่าวไว้ข้างต้นอย่างเข้มงวด โดยให้มีปริมาณสารเหล่านี้อยู่ในผลิตภัณฑ์ให้น้อยที่สุดหรือเทียบเท่าศูนย์ในทุกๆผลิตภัณฑ์สีของเรา เพื่อลดโอกาสที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์

image

นโยบาย สิ่งแวดล้อม

บริษัท แคชชู (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท แคชชู มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบกิจการด้านการผลิตสี และเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปประเภทสี ทินเนอร์ ฮาร์ดเดนเนอร์ อุปกรณ์การพ่นสีทุกชนิดที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เราตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม จึงมีนโยบายที่จะปฏิบัติตามเพื่อให้บรรลุปณิธานของบริษัทฯ ในการรักษาและปรับปรุงสภาพสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

จึงจัดตั้งระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล ISO 14001 โดยทั้งผู้บริหารระดับสูงและพนักงานทุกคนมีความมุ่งมั่นตั้งใจจะปฏิบัติตามดังนี้

1. Continuous Improvement
   เราจะส่งเสริมการรักษาคุณภาพของสิ่งแวดล้อม และป้องกันมลภาวะที่เป็นพิษ โดยการจัดตั้งระบบวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ปฏิบัติ และทบทวน เพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาความสามารถในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม


2. Protect Natural Resources & Energy Saving
    เราจะมุ่งมั่นในการปกป้องให้เกิดการใช้ทรัพยากรและใช้พลังงานต่างๆอย่างคุ้มค่า โดยถือเป็นความรับผิดชอบของพนักงานทุกคน


3. Material Control
    เรามุ่งมั่นที่จะควบคุมการเลือกใช้วัตถุดิบต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการใช้สารเคมีต้องห้าม เพื่อป้องกันการเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากสารเคมีในผลิตภัณฑ์ของบริษัท โดยการควบคุมตั้งแต่การเลือกใช้วัตถุดิบหรือบรรจุภัณฑ์ และพยายามหาสิ่งทดแทนซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด


4. Compliance
     เราจะมุ่งมั่นดำเนินกิจการให้ถูกต้อง สอดคล้องกับข้อกำหนดต่างๆของกฎหมายในประเทศ และครอบคลุมถึงข้อกำหนดจากลูกค้าอันเกี่ยวข้องกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในการดำเนินงานด้านต่างๆของบริษัทฯ


5. Publication
    นโยบายสิ่งแวดล้อมฉบับนี้จะได้รับการปฏิบัติโดยบุคคลากรของบริษัทฯ และเผยแพร่สู่สาธารณชนทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งเราจะสร้างจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานทุกระดับ เพื่อดำรงไว้ซึ่งนโยบายสิ่งแวดล้อมฉบับนี้ตลอดไป

CSR 2022

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้