การควบคุมคุณภาพ
image

การตรวจสอบเฉดสี

Spectra Light Booth เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับการจำลองสภาพแหล่งกำเนิดแสง เช่น Daylight (D65),  Incandescent light A และ Department store light TL84 เพื่อประเมินคุณภาพได้อย่างแม่นยำ

แหล่งกำเนิดแสงที่แตกต่างกันมีผลต่อเฉดสี ในการตรวจสอบความถูกต้องในระหว่างกระบวนการผลิตสีทุกครั้งต้องตรวจสอบเฉดสีเทียบกับแผ่นตัวอย่างเฉดสีที่ต้องการ

image

 

เครื่องวัดสี

เพื่อขจัดความคลุมเครือในการตัดสินใจด้วยสายตา Chroma Meter เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ในการวัดค่าสีโดยใช้ระบบหน่วยสีพื้นฐาน L*, a*, b*  นอกจากนี้ยังใช้เปรียบเทียบเฉดสีระหว่างตัวอย่างกับสีมาตรฐาน จากนั้นวัดออกมาอยู่ในรูปค่า ∆L*, ∆a*, ∆b* และความแตกต่างระหว่างสีในค่า ∆E*

image

เครื่องวัดความเงาแบบ 3 มุม

ความเงา (Gloss) เป็นค่าที่บ่งชี้ความเข้มของการสะท้อนแสงของพื้นผิวของวัตถุ

เพื่อรับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ความเงาเป็นตัวแปรสำคัญที่ต้องวัดและเปรียบเทียบกับตัวอย่างมาตรฐาน

โดยทั่วไป มุม 60 องศา เป็นมุมมาตรฐานที่ใช้ในการวัดความเงา และเพื่อการวัดความเงาที่ครอบคลุม Tri-angle gloss meter ยังสามารถเลือกใช้มุม 20 องศาสำหรับการวัดพื้นผิวที่มีความเงาสูง และมุมใช้มุม 85องศา สำหรับการวัดพื้นผิวด้าน

image

เครื่องวัดความหนาของสารเคลือบผิว

เครื่องวัดความหนาของสารเคลือบผิวใช้สำหรับวัดความหนาของฟิล์มสารเคลือบที่แห้งแล้ว

เป็นการวัดที่รวดเร็วบนชิ้นงานโลหะทั้งที่เป็นเหล็กและไม่ใช่เหล็กโดยไม่ทำให้ผิวเคลือบหรือพื้นผิวชิ้นงานเกิดความเสียหาย การวัดความหนาของฟิล์มสีที่เคลือบอยู่บนเหล็กจะใช้วิธีการเหนี่ยวนำของแม่เหล็ก และพื้นผิวที่ไม่ใช่เหล็กจะใช้วิธีกระแสไหลวน

การควบคุมคุณภาพ

แผนกQCมีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการคงคุณภาพสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐาน  เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า โดยการควบคุมคุณภาพสินค้าของทางเรานั้นเป็นไปตามที่จะกล่าวต่อไปด้านล่างนี้

การควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบ 

 • ตรวจสอบค่าความบริสุทธิ์ของวัตถุดิบแต่ละตัวโดยใช้เครื่อง Gas  Chromatography (GC)
 • ตรวจสอบปริมาณของน้ำที่อยู่ในวัตถุดิบโดยเครื่อง Karl  Fisher  Titration 

การควบคุมคุณภาพของกลุ่มกึ่งผลิตภัณฑ์

 • มีการควบคุมสูตรการผลิต กระบวนการผลิต และขั้นตอนการผลิตของ semi-product ให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้
 • ตรวจสอบเฉดสี, ความเงา, ขนาดของเม็ดสี, ค่า solid content (% NV), และ ความหนืดให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด

การควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์
 • ตรวจสอบกระบวนการผลิต สูตรที่ใช้ในการผลิต ตามมาตรฐานที่กำหนด
 • ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้  โดยการใช้เครื่องมือวัดต่างๆ ที่ผ่านการสอบเทียบอย่างสม่ำเสมอจากหน่วยงานที่ได้รับรองตามมาตรฐานสากล
 • ตรวจสอบเฉดสีให้ได้ตามความต้องการของลูกค้า  โดยใช้สายตา เครื่องมือวัดค่าสี Colorimeter  เครื่องมือวัดความเงา Glossmeter 
 • ควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า
 • ควบคุมเฉดสี ตามเกณฑ์ที่กำหนดในผลิตภัณฑ์ 
ตรวจสอบเฉดสีจากการมองด้วยตาเปล่าโดยใช้ ตู้เทียบสี (BYK o-spectra  Basic -3 illuminants)

ตรวจสอบค่าความต่างของสีโดยเครื่องChromameter  CR-400

ตรวจสอบค่าความเงาด้วยเครื่องวัดค่าความเงา

 

ตรวจสอบความหนาของฟิล์มสี


KREBS  VISCOMETER

ตรวจสอบค่าความหนืดโดย Krebs Viscometer, Ford  Cup  No.4
 
FORD  CUP  No.4
ตรวจสอบค่าความถ่วงจำเพาะโดย Specific Gravity และ Hydrometer

ถ้วยวัดความถ่วงจำเพาะ

Hydrometer

ตรวจสอบขนาดของเม็ดโดยGrind gauge

Grind Gauge
 • ควบคุมคุณภาพของเครื่องมือวัด และเครื่องทดสอบต่างๆ 
 • มีการทวนสอบเครื่องมือวัดต่างๆ ปีละครั้ง โดยให้องค์กรภายนอกที่ได้รับการรับรองคุณภาพจาก ISO 17025    
 • มีการตรวจสอบเครื่องมือวัดต่างๆอย่างเป็นประจำ เพื่อยืนยันความแม่นยำของเครื่อง

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้